Ervaring

 

Ik ben Godelieve Pieper-Kleuskens, opgeleid aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat, die uitgaat van de nabijheid bij mensen. Ik heb 12,5 jaar in verschillende parochies gewerkt waarin ik meetrok door het leven van vele verschillende mensen. Ik heb ervaring in korte intense contacten met mensen, maar ook maanden optrekken in moeilijke verdrietige periodes waarin er weinig uitzicht was op verbetering; contacten waarin levenscrises speelden. Ik heb les gegeven, mensen gemotiveerd en begeleid.

 

Ik heb in een andere cultuur geleefd, dat heeft me de ogen geopend voor het 'anders-zijn' van mensen. Het heeft me laten zien wie ik zelf ben, en waarin ik zélf verschil van de ander. In het begeleiden van mensen is het goed te beseffen dat die ander niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beleeft als ik, terwijl we op dezelfde tijd en plaats zijn. Dat bewustzijn kan ik positief inzetten voor een ander zonder mezelf op te dringen.