Rouw

 

Na een afscheid kan het lastig zijn je leven weer op te pakken,
het afscheid te integreren in je leven en verder te kunnen,
zoeken naar de zin van dit alles in je eigen leven.
Rouw gaat vaak om een dierbare die overleden is.

 

Het kan ook zijn dat de rouwverwerking stukloopt om een ander afscheid;
Een scheiding, baanverlies of andere gebeurtenissen waarin afscheid genomen moet worden
van het leven zoals het was, of het beeld dat je had van het leven zoals dat was.
Bij dit proces kan ik tochtgenoot zijn. Een persoon bij wie de rouwende zijn verhaal kwijt kan,
en de tocht kan voortzetten. Soms ben ik een gids, soms een spiegel die je naar jezelf laat kijken.
Soms een schouder, altijd een luisterend oor.

 

Erkennen van het verdriet door meelopen, meevoelen, meedelen in de pijn,
en het hart laten spreken is de route waarlangs we verder op de levensweg willen gaan.