Zorg rondom stervenden

 

Palliatieve zorg is totale zorg waarbij de noodzaak van spirituele zorg niet altijd bewust is bij de zorgverleners.
De meerwaarde van aandacht voor het spirituele in de mens wordt wel erkend,
maar de vragen die daaruit ontstaan worden echter niet altijd herkend.

 

Het leren herkennen van de spirituele vragen, het herkennen van de eigen spiritualiteit
en het omgaan met die vragen is een bewustwordings- en leerproces
Mensen vragen zelden om hulp bij een specifiek probleem,
maar in de symptomen van de patiënten kan je signaleren dat er spirituele vragen leven.
Dat er zaken zijn die mensen ‘klem’ zetten, die nog altijd zorgen
voor een onverteerbare brok in de keel – soms letterlijk.

 

Het bespreekbaar maken van deze zorgen en vragen kan symptomen verlichten.
Het is goed als verzorgers hierin de eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken.