Als de dood dichterbij komt…

 

…helpt het in gesprek te gaan om het geestelijk leven (weer) op orde te krijgen.
…helpt het onverwerkt verdriet opnieuw onder ogen te zien en mogelijk toch een plek te geven.
…helpt het in je eigen kracht te gaan staan, die je uit het zicht verloren bent.
…helpt het te zoeken naar je eigen krachtbronnen.
…helpt het om jezelf te herontdekken.
…helpt het te vertellen over je leven, om opnieuw te vertellen
    over de keuzes die gemaakt zijn, en die er nu liggen,
    hoe eerder moeilijkheden doorleefd werden.

 

Een onzichtbare vorm van lijden van mensen die aan het sterven zijn
is het geestelijk lijden, dat er op vele manieren uit kan zien.
Dit lijden, deze pijn, beïnvloedt het lichamelijke lijden,
en houdt mensen op een nare manier ‘op’ in het proces het leven los te laten.
Door in het geestelijk lijden onder ogen te zien kan je mensen helpen
om uiteindelijk het leven los te laten.