Met wie

 

Een tochtgenoot

 

Ik begeleid – letterlijk,
soms zal ik leiden,
soms zal ik je geleiden,
later wellicht begeleiden.
Ik trek met je mee.
Ik loop met je mee.
Zodat je weer op eigen benen verder kan.

 

Ik ben open naar de eigenheid van de ander. Ik dring me niet op. Mijn ideeën niet,
en mijn bronnen niet. Ik kan luisteren ‘met de goede oren’. Mijn luisteren gaat uit van de ander,
niet vanuit mezelf. Ik wil horen wat de ander zegt, niet wat ik verwacht dat de ander gaat zeggen.
Ik luister, en ik hoor. Ik hoor ook onuitgesproken denkbeelden, behoeften, verlangens,
overigens altijd zonder de grenzen van integriteit te overschrijden!

 

Ik heb een ruime ervaring in het vormgeven van het afscheid van een dierbare. Mijn kracht ligt erin
dat het mij lukt uit te gaan van de kracht van de gestorvene en van de mensen om hem of haar héén.
Ik ben creatief in het zoeken naar vormen, woorden, beelden en muziek.