Uitvaart

 

Ieder mens is tijdens het leven de moeite waard en laat herinneringen na van een uniek wezen: Een mens die lichaam en geest is, met talenten, met sterke en zwakke kanten, een mens die het mysterie van het leven aan het licht brengt.

 

Bij het laatste afscheid willen we dat mysterie van het leven vieren en het aardse leven afronden. Daarbij kan ik U ondersteunen vanuit de rijke katholieke traditie waarin ik ben opgegroeid en gevormd, waarin we woorden en vormen vinden recht doen aan het verdriet én aan een authentiek mens.

 

Dit laatste afscheid kan worden voorbereid met degene die gaat sterven, of door de mensen om hem of haar heen. Zo kunnen we naar voren brengen wat belangrijk was voor de gestorvene, hoe iemand was voor jou, wat de bronnen waren van waaruit hij of zij leefde. Zo willen we het afscheid kleuren en inhoud geven.en mogelijk een brug slaan tussen het leven met en zonder de dierbare.