Vidalma

 

Vida d’alma = het leven van de ziel

 

Vrij vertaald zoeken we in ons leven allemaal naar de ziel, naar de kern.
Van ons eigen leven, van ons werken en handelen, van de mens die naast ons is.
Wanneer het stormt in het leven raak je wel eens het contact met je binnenste kwijt.

 

Dat roept vragen op als:

  • - wat bezielt je nog,
  • - wat heeft je bezield,
  • - hoe kom je je ziel weer op het spoor,
  • - waar blijft je ‘eigen ik’ als dit leven eindigt

 

Vidalma biedt U hierin een tochtgenoot.